Montaža i servis

U najkraćem mogućem roku vršimo popravak i uklanjanje nedostataka te osiguravamo nabavu i opskrbu rezervnim dijelovima i do 7 godina

  • Montaža opreme
  • Servis u jamstvenom roku
  • Održavanje opreme
  • Opskrba rezervnim dijelovima
  • Osnovna edukacija tehničkog osoblja

Copyright Fusio 2018.   |   Sva prava pridržana

Netlex