• Brzi pregled
 • Više info

Brzi pregled

 • Brand: Hobart
 • Vrsta proizvoda: DJELOMIČNA DEMINERALIZACIJA/ DEKARBONIZACIJA VODE
 • Maksimalna tvrdoća vode: 35°dH
 • Kapacitet opskrbe: 13.000 l pri 10°dH
 • Kapacitet opskrbe- kontinuirano: 5 l/min
 • Kratki opis:

  Sprječava nastanak mrlja od soli i kamenca na posuđu, čašama i priboru na lokacijama gdje je karbonatna tvrdoća visoka.

Više info

DJELOMIČNA DEMINERALIZACIJA/ DEKARBONIZACIJA VODE

 • tip: Hobart - Njemačka
 • model: STAR PD
 • Opis uređaja:
 • Sprječava nastanak mrlja od soli i kamenca na posuđu, čašama i priboru na lokacijama gdje je karbonatna tvrdoća visoka,
 • Kompletni sistem koji obuhvaća patronu i kućište,
 • Štiti perilicu od naslaga kamenca,
 • Optimizira efektivnost deterdženata- doze deterdženata mogu se smanjiti,
 • Jednostavna zamijena patrone, bez korištenja alata,
 • Ulazne i izlazne cijevi se ne moraju isključiti kod zamjene patrone,
 • Dizajniran za vodoravnu ili okomitu instalaciju,
 • Poklopac posude pod tlakom opremljen je sa zaštitom u skladu sa normom DIN EN 1717,
 • Nije potreban električni priključak,
 • Visoki kapacitet,
 • Kompaktne dimenzije ,
 • Radi sa hladnom ili toplom vodom,
 • Niski troškovi investicije,
 • Kod djelomične demineralizacije ioni kalcija i magnezija (koji čine vodu tvrdom) zamijenjuju se vodikovim ionima,
 • Koncentracija iona natrija (stolna sol) u vodi se ne povećava ovim procesom,
 • Ne preporučuje se primjena kod uzvodnog sustava omekšavanja vode,
 • Nije prikladno za primjenu u kombinaciji sa perilicom sa integriranim sustavom omekšavanja vode,
 • Sistem filtriranja vode sastoji se od posude pod tlakom otporne na koroziju koja sadrži filtrirajući materijal,

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • Visina: 549 mm
 • Širina: 288 mm
 • Dubina: 255 mm
 • Težina (bruto/ neto): 24/ 18 kg
 • Maksimalna tvrdoća vode: 35°dH
 • Kapacitet opskrbe: 13.000 l pri 10°dH
 • Kapacitet opskrbe- kontinuirano: 5 l/min
 • Priključak: R 3/4 "
 • Izlaz: R 3/4 "
 • Pritisak vode: 2- 6 bar 
 • Maksimalna ulazna temperatura vode: 60 °C