Profesionalna kuhinjska oprema

Prodaja ugostiteljske opreme iz standardnog programa te profesionalne kuhinjske opreme proizvedene prema specifičnim potrebama i željama kupaca, u skladu s HACCP uvjetima

Oprema za profesionalne kuhinje

  • Termička oprema i konvektomati
  • Rashladna oprema
  • Mali kuhinjski uređaji
  • Neutralna oprema
  • Strojevi za pranje suđa i čaša
  • Kuhinjska kolica
  • Oprema po narudžbi

Oprema za marine i kampove

Oprema za brodske kuhinje

Oprema za bolničke kuhinje

Copyright Fusio 2018.   |   Sva prava pridržana

Netlex