Strojevi za rezanje i ribanje

Stroj za rezanje i ribanje RG100

 • Tip: Hallde Švedska
 • Model: RG 100 (1002)

Uz pomoć diskova stroj reže i usitnjava hranu u raznim debljinama i veličinama – diskovi se naručuju zasebno i prema namjeni i potrebui kupca. Baza uređaja i lijevak za ubacivanje izvedeni od aluminija. Prijenos s motora na disk je direktan bez remena i time se postiže maksimalni učinak i konstantno jednak rad sa ugrađenim mikroprekidačem na glavnom zatvaraču. Svi noževi izvedeni od aluminija sa skidajućim oštricama cilindar za ubacivanje volumena 1,65 lt sa ugrađenim cijevnim nastavkom od 56 mm za rezanje duguljastog povrća.

Tehničke karakteristike:

 • Snaga motora: 250 W (1 brzina – 350 o / min)
 • Priključni napon: 230 V / 50 Hz – monofazni (1002),  400 V / 50 Hz – trofazni (1504)
 • Promjer noža: 185 mm.
 • Težina: 16 kg
 • Dimenzije preko svega: 215 x 425 x 495 mm
 • Kapacitet: 5 kg / min
 • Za cca: 20 – 400 porcija / dan
 • Namjena uređaja: rezanje, ribanje sirovog povrća i voća

Prilikom narudžbe treba definirati priključni napon !

Diskovi nisu uračunati u cijenu stroja

 

Stroj za rezanje i ribanje RG200

 • Tip: Hallde Švedska
 • Model: RG 200 (1204)

Uz pomoć diskova stroj reže i usitnjava hranu u raznim debljinama i veličinama – diskovi se naručuju zasebno i prema namjeni i potrebui kupca. Baza uređaja i lijevak za ubacivanje izvedeni od aluminija. Prijenos s motora na disk je direktan bez remena i time se postiže maksimalni učinak i konstantno jednak rad sa ugrađenim mikroprekidačem na glavnom zatvaraču. Svi noževi izvedeni od aluminija sa skidajućim oštricama cilindar za ubacivanje volumena 3,0 lt sa ugrađenim cijevnim nastavkom od 56 mm za rezanje duguljastog povrća.

 • Snaga motora: 370 W (1 brzina – 350 o / min)
 • Priključni napon: 230 V / 50 Hz – monofazni (1204)
 • Promjer noža: 185 mm
 • Težina: 18 kg
 • Dimenzije preko svega: 215 x 475 x 515 mm
 • Kapacitet: 7 kg / min
 • Za cca: 50 – 700 porcija / dan
 • Namjena uređaja: rezanje, ribanje sirovog povrća i voća

Diskovi nisu uračunati u cijenu stroja

Stroj za rezanje i ribanje RG250

 • Tip: Hallde Švedska
 • Model: RG 250 ( 25005 )

Uz pomoć diskova stroj reže i usitnjava hranu u raznim debljinama i veličinama – diskovi se naručuju zasebno i prema namjeni i potrebi kupca. Baza uređaja i lijevak za ubacivanje izvedeni od aluminija. Prijenos s motora na disk je direktan bez remena i time se postiže maksimalni učinak i konstantno jednak rad sa ugrađenim mikroprekidačem na glavnom zatvaraču. Svi noževi izvedeni od aluminija sa skidajućim oštricama cilindar za ubacivanje volumena 3,0 lt sa ugrađenim cijevnim nastavkom od 56 mm za rezanje duguljastog povrća.

 • Snaga motora: 550 W (1 brzina – 350 o / min)
 • Priključni napon: 230 V / 50 Hz – monofazni (25005), 400 V / 50 Hz – trofazni (25021)
 • Promjer noža: 185 mm
 • Težina: 21 kg
 • Dimenzije preko svega: 285 x 450 x 586 mm
 • Kapacitet: 8 kg / min
 • Za cca: 50 – 800 porcija / dan
 • Namjena uređaja: rezanje, ribanje sirovog povrća i voća

Prilikom narudžbe treba definirati priključni napon!

Diskovi nisu uračunati u cijenu stroja

Stroj za rezanje i ribanje RG350

 • Tip: Hallde Švedska
 • Model: RG 350 (40916 + 40881)

Uz pomoć diskova stroj reže i usitnjava hranu u raznim debljinama i veličinama – diskovi se naručuju zasebno i prema namjeni i potrebi kupca. Baza uređaja i lijevak za ubacivanje izvedeni od aluminija. Prijenos s motora na disk je direktan bez remena i time se postiže maksimalni učinak i konstantno jednak rad sa ugrađenim mikroprekidačem na glavnom zatvaraču. Svi noževi izvedeni od aluminija sa skidajućim oštricama cilindar za ubacivanje volumena 5,7 lt sa ugrađenim cijevnim nastavkom od 59 mm za rezanje duguljastog povrća.

 • Snaga motora: 750 W (1 brzina – 360 o / min)
 • Priključni napon: 400 V / 50 Hz – trofazni (40916)
 • Promjer noža: 215 mm
 • Težina: 33 kg
 • Dimenzije preko svega: 325 x 540 x 735 mm
 • Kapacitet: 12 – 30 kg / min
 • Za cca: 400 – 1200 porcija / dan
 • Namjena uređaja: rezanje, ribanje sirovog povrća i voća

Diskovi nisu uračunati u cijenu stroja

Stroj za rezanje i ribanje RG400

 • Tip: Hallde Švedska
 • Model: RG 400 ( 3012 )

Uz pomoć diskova stroj reže i usitnjava hranu u raznim debljinama i veličinama – diskovi se naručuju zasebno i prema namjeni i potrebi kupca. Baza uređaja i lijevak za ubacivanje izvedeni od aluminija. Prijenos s motora na disk je direktan bez remena i time se postiže maksimalni učinak i konstantno jednak rad sa ugrađenim mikroprekidačem na glavnom zatvaraču. Svi noževi izvedeni od aluminija sa skidajućim oštricama.

 • Snaga motora: 900 / 1500 W (2 brzine – 200 / 400 o / min)
 • Priključni napon: 400 V / 50 Hz – trofazni (3012)
 • Promjer noža: 215 mm
 • Težina: 129 kg
 • Dimenzije preko svega: 580 x 715 x 1210 mm
 • Kapacitet: 15 – 40 kg / min
 • Za cca: 500 – 3000 porcija / dan
 • Namjena uređaja: rezanje, ribanje sirovog povrća i voća

Uz stroj treba dodati nastavak za ubacivanje namirnica ili 33329 ili 3035 + 33331 – dodatno uračunati

Diskovi nisu uračunati u cijenu stroja

Copyright Fusio 2018.   |   Sva prava pridržana

Netlex