Tvrtka FUSIO d.o.o. uspješno provodi projekt pod nazivom „Komercijalizacija inovativnih rješenja proizvoda iz nove rashladne linije poduzeća Fusio d.o.o.“, referentnog broja KK.03.2.2.016.0178

Cilj projekta je uvođenje inovacije u proizvodnji i organizaciji poslovanja, unaprjeđenje poslovanja poduzeća, reorganizacije te digitalizacija proizvodnje uz komercijalizaciju inovativnih proizvoda. Uz to, ciljevi su povećati konkurentnost, povećati tržišne udjele i ući na nova tržišta Europske unije, a sve s ciljem usklađenja modela poslovanja s inovativnim strateškim pristupom industrija 4.0.

 

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 1.068.516,62 eura

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 889.201,79 eura

Bespovratna sredstva – 382.842,62 eura

Privatni doprinos – 179.314,83 eura

Projekt je započeo 01.prosinca 2019. te je planirano trajanje do 01. ožujka 2023. godine.

Specifični ciljevi projektnog prijedloga:

  • povećanje prihoda za 15%
  • zadržavanje broja djelatnika
  • ulaganje u edukaciju djelatnika s ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Kontakt osoba za više informacija: Nenad Štefanić, +993862756, e-mail: info@fusio.hr  Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr