Automatski stroj Salvagnini

Salvagnini S4 + P4 je sustav za probijanje, rezanje i savijanja metalnih dijelova. Ukupna dužina iznosi 45 metara te je predstavnik najsuvremenije tehnologije za izradu velikih količina visoko kvalitetnih pozicija.

Stroj je dizajniran za rad na potpuno automatski način, optimizira vrijeme proizvodnje i poboljšava logistiku proizvodnje zahvaljujući fleksibilnosti i sposobnosti vlastitog softvera za upravljanje i programiranje.

S4 + P4 linija konfigurirana je na način da se može koristiti istovremeno probijačica i savijačica povezani sa linijom, te odvojeno kao dva zasebna stroja. Ulazno izlazni stolovi za lim služe za brži i efikasniji rad te automatski utovar(sirovina) i istovar(obrađena sirovina). Stroj kao takav iznimno je fleksibilan i omogućuje da se u potpunosti personalizira prema potrebama kupaca i proizvodnje Fusio.

Salvagnini S4 je sustav za najproduktivniji način probijanja i rezanja lima. Sastoji se od:

 • Ulaznog stola za automatski ulaz sirovine,
 • Škara koje služe za rezanje lima,
 • Glava sa alatima za probijanje - sustav koji se sastoji od 44 neovisnih alata za probijanje,
 • Manipulatora i rotatora - služe za vođenje lima tokom štancanja,
 • Izlaznog stola na koji se odlažu obrađeni dijelovi.

Na probijačici je moguće koristit limove do debljine 2 mm, dužine od 100 mm do max 3500 mm te širine od 400 mm do max 1500 mm.

Salvagnini P4 je automatski sustav za savijanje limova. Sastoji se od:

 • Ulaznog stola za automatski ulaz sirovina,
 • Rotatora i manipulatora - služe za vođenje lima tokom savijanja,
 • Izlazni stol za odlaganje savijenih komada.

Amada Alpha IV - Laser

Alatni strojevi za rezanje ALPHA IV serije pružaju visoko-precizno, sigurno, brzo i efikasno rezanje i graviranje inox-a, crnog željeza i plexiglasa. Zbog svoje fleksibilnosti i preciznosti pružaju visoku razinu kvalitete obrade za različite zadatke. Mogućnost automatskog premještanja lima osigurava izradu dijelova na limu do dužine 4000 mm, te širine do 1500 mm. Maksimalna debljina lima koje je moguće laserski rezati je do 8 mm.

Nova glava za rezanje HS-2003 dizajnirana je za bolju dostupnost te u najkraćem vremenu pruža visoku kvalitetu reza, povećava produktivnost, postiže visoku brzinu rezanja, izvanrednu kvalitetu izrade i visoku pouzdanost.

Laser Amada Alpha IV u potpunosti je automatiziran sa ulazno-izlaznim stolovima za utovar i istovar lima. Sustav utovara i istovara lima djelomično ili potpuno automatski konfigurira proizvodnju prema željama kupaca. U procesu rezanja utovar i istovar lima odrađuje se automatski i paralelno tako da povećava produktivnost rezanja na laseru. Dimenzije rezanja lima na laser uz korištenje ulazno-izlaznih stolova je do dužine 3000 mm, te širine 1500 mm.

Amada Europe 258 - Probijačica

Amada Europe 258 je moderni hidraulički stroj za probijanje lima. Sastoji se od glave sa 27 alata od kojih 3 imaju mogućnost rotacije za 360 stupnjeva. Upravo takva konstrukcija stroja osigurava maksimalnu točnost i brzinu probijanja lima što dopridonosi vrlo kratkom roku izrade dijelova.

Kako bi se mogle zadovoljiti sve zahtjevne potrebe fleksibilnosti i produktivnosti, te kako bi dosljedno provodili "just-in-time„ strategiju proizvodnje, Amada nudi idealno rješenje za nestandardni dio Fusio proizvodnje - proizvodnju po narudžbi.

Na probijačici je moguće koristit limove do debljine 2 mm, dužine od 100 mm do max 4000 mm te širine od 400 mm do max 1250 mm.

Amada HD 1003 ATC - Savijačica za lim

Značajke Amade HD 1003 su visoke performance sustava hibridnog pogona za nisku potrošnju energije i zahtjeva malu potrošnju hidrauličkog ulja za razliku od klasičnih savijačica. Osim što je ekološki prihvatljiv sustav hibridnog pogona održava visoku stopu preciznosti do + - 0,01 mm.

Savijačica je opremljena automatskim mjenjačem alata te pruža neusporedivu fleksibilnost i produktivnost. BI-S sustav koji je ugrađen na savijačici lima omogućava automatsko mjerenje kuta savijanja i automatsku korekciju kuta u slučaju potrebe. Automatsko podešavanje kuta osigurava visokokvalitetno savijanje u proizvodnji čak i kad debljina i tvrdoća materijala variraju od dijela do dijela.

Amada AMNC-PC kontrola s zaslonom osjetljivim na dodir nudi više načina unosa podataka (kut, dubina, 2D i 3D) za maksimalnu fleksibilnost i programiranja. Bend-Navi na AMNC-PC-u dobiva se 3D simulacija postupka savijanja kojom se smanjuje vrijeme postavljanja i pogreške u savijanju

Posebni uređaji

 • Aparat za ručno zavarivanje TIG - 6 komada
 • Aparat za ručno zavarivanje MIG - 1 komad
 • Aparat za točkasto zavarivanje - 2 komada
 • Punilica za PUR pjenu - 2 komada
 • Hidraulični kalupi za izradu rashladnih uređaja
 • Hidraulične prese