Učestalim kontrolama i pregledima opreme i instalacija može se unaprijed predvidjeti kvar i time suzbiti moguća velika šteta na uređaju ali i efikasnosti uređaja u pripremi namirnica. Nudimo široki spektar programa održavanja i popravaka ugostiteljske opreme:

Preventivni pregled

Izrada popisa opreme potrebne za održavanje, detaljno pregledavanje instalacija, dijagnostika uređaja, procjena isplativosti popravka.

Popravak opreme u radno vrijeme

Interventni izlazak na teren korisnika po pozivu u radno vrijeme.

Popravak opreme van radnog vremena

Interventni izlazak na teren korisnika po pozivu van radnog vremena.

Popravak opreme u Fusio servisu

Klijent sam doprema uređaj na popravak u Fusio servis.

Konzervacija i dekonzervacija opreme prije/nakon sezone

Čišćenje, saniranje kvarova i odspajanje uređaja na kraju sezone te spajanje i priprema uređaja za rad u novoj sezoni. 

Ugovorno održavanje

Bilo da se radi o ugovornom održavanju temeljem fiksne godišnje naknade ili ugovorene satnice, pogodnosti za klijente su višestruke. Kvarovi i intervencije pod ugovornim održavanjem odrađuju se prioritetno i to u roku od 12 sati.

Prodaja rezervnih dijelova

Veliku pažnju pridodajemo održavanju opreme i nakon isteka garantnog roka te smo, vođeni tim principom, kreirali široku paletu rezervnih dijelova za zastupanu opremu, ali i opremu konkurentnih dobavljača. Većinu zastupanog asortimana imamo na lageru, dok je ostatak asortimana dostupan u roku od cca.7 dana.

U suradnji sa relevantnim domaćim i stranim prijevozničkim tvrtkama omogućujemo brzu dostavu rezervnih dijelova ne samo na području RH već i na područja Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Kosova.

Zastupani brendovi:

 • Termička oprema: Končar, Kogast, Modular, Lotus, Offcar
 • Pralna oprema: Hobart, Ecomax, Teikos, Mach
 • Ledomat: Icematic, Mach
 • Pizza peći: Pizza group
 • Sitni kuhinjski uređaji: Sirman, Fimar, Forcar, Pacojet, Hallde
 • Konvektomati: Lainox, Rational,
 • Rashladna oprema: Fusio, Gemm, Isa, Ifi

Opcija produženog jamstva

Naš tim temeljem analize opreme i potreba korisnika izrađuje proračun kojim uz određeni godišnji paušal koji obuhvaća sve aktivnosti i napor kako bi prijavljeni kvarovi bili riješeni. U cijenu je uključen rad servisera, dok se potrebni dijelovi plaćaju.

Produženo jamstvo vrijedi ako je unaprijed dogovoreno, te ako korisnik napravi obavezni preventivni servis na godišnjoj bazi.

Montaža i demontaža opreme

Na zahtjev korisnika nudimo uslugu spajanja, montaže te demontaže profesionalne kuhinjske opreme. 

Najam opreme/Zamjenska oprema

Uz pravovremenu najavu nudimo najam kompletnog asortimana profesionalne kuhinjske opreme za potrebe raznih evenata. Prema dogovoru sa kupcem može se vršiti dostava, montaža i spajanje.

Za prijavljeni kvar opreme u garantom roku, čiji popravak nije moguć na lokaciji, našim klijetima nudimo zamjenski uređaj do trenutka popravka i instalacije njihovog uređaja. Za kvarove van garantnog roka nudimo zamjenske uređaje uz minimalnu naknadu.

Prodaja Hobart deterdženata i soli za omekšivače

Fusio je generalni uvoznik HOBART deterdženata za Republiku Hrvatsku čiju prodaju i dostavu vršimo putem mreže ugovornih partera u roku od 24 sata. Pored usluge dostave moguće je organizirati i edukaciju i/ili savjetovanje o optimalnoj potrošnji deterdženata i postizanju visoke kvalitete kroz pravilno doziranje i uštimavanje.

 Servisna mreža partnera po regijama:

 •  Istarska županija - Fusio d.o.o.
 •  Primorsko goranska županija - Elektro zurak d.o.o.
 •  Splitsko - Dalmatinska županija - Servis Stiska d.o.o., Komis d.o.o. i Gastro tehnika Ukić d.o.o.
 •  Dubrovačko - Neretvanska županija - S&S Tim d.o.o. i Servis Torić
 •  Zagrebačka županija - Končar profesionalne kuhinje d.o.o. i Gastro Dizajn d.o.o.