Fusio inžinjeri posjeduju najnovija znanja tehnologija usluživanja hrane kojima postižu optimalno funkcionalnu i produktivnu sinergiju kuhinjske opreme i radnog procesa pripreme hrane. Dugogodišnje iskustvo u planiranju i projektiranju profesionalnih kuhinja iznjedrilo je niz principa kojima se vodimo u svim poslovnim procesima. Njihova dosljedna primjena čini finalno rješenje Fusio kuhinje primjenjivim i cjelovitim, a proces pripreme hrane užitkom.

Varijante

 • Kako bi pružili optimalno rješenje projekta naši tehnolozi analiziraju i uspoređuju niz različitih mogućnosti.

Faze 

 • Razrada projektnog zadatka se odvija u fazama. Detaljnoj razradi prethodi skica i niz nadogradnji što omogućava izradu ekonomski efikasnog projekta.

Regulative i standardizacija

 • Sva tehnološka i tehnička planiranja projekta, kao i ponuđena oprema, temeljeni su na zakonima, regulativama i standardima propisanim na nacionalnoj i EU razini.

Efikasnost

 • Prilikom projektiranja vodimo se principom efikasnosti što podrazumijeva optimalnu potrošnju vremena i pružanje razine točnosti sukladnu trajanju određene faze.

Rokovi i budžet

 • Potpuni projekt je rezultat sveobuhvatnog objedinjenja niza inputa, kalkulacija, koordinacija i sl. i njihove implementacije sukladno postavljenim rokovima i u okvirima dostupnog budgeta.
 • Pravila i principi projektiranja profesionalnih kuhinja prema FCSI*

 • Kuhinja ne smije biti smještena blizu aktivnosti gdje se rukuje opasnim tvarima
 • Potrebno je osigurati konstantni protok materijala i svih pratećih procesa (od dostave, preko pripreme hrane do serviranja) i to sa što manje ispreplitanja i vraćanja
 • Idealna visina prostora iznosi minimalno 2,7-3,0 metara
 • Zaposlenik u kuhinji bi trebao imati minimalno 15 m3 radog prostora te 1,5 m2 prostora za slobodno kretanje dok bi radni prolazi trebali biti minimalno široki 1 metar
 • Glavni radni prostor kuhinje trebao bi biti osvijetljen prirodnim svjetlom. Umjetno osvjetljenje podrazumijeva prirodnu boju lampe sa snagom od 500 lux-a
 • Kuhinja treba biti opremljena separatorom masti kroz koji prolaze sve otpadne vode koje sadrže masnoće
 • Dizajn kuhinje i raspored elemenata treba biti fleksibilan i što efikasniji kako bi omogućio brzo, jednostavno i pristupačno  modificiranje prilikom preuređenja ili modernizacije kuhinje
 • Instalacije
 • Radni prolazi bi trebali biti kratki i ravni kako bi omogućili sigurno kretanje kolica za transfer namirnica i ostalog materijala.
 • Sukladno statutornim regulativama, kuhinje moraju biti opremljene sa uređajima za gašenje požara, umivaonikom za pranje ruku, dezinfekcijskim dispenzerima te kantama za smeće

*FCSI - Foodservice Consultants Society International